Eindejaarsbrief

News image Eindejaarsbrief
28 december 2020

Beste vrienden,

 

Het bijna afgelopen jaar was in veel opzichten een ‘annum horribilis’, toch zagen wij tenminste één lichtpuntje: het ledental van de NFN is gegroeid naar 36 organisaties. Dat geeft ons moed.

 

Verder was het een moeilijk jaar waar het de fondsenwerving betrof, en kwam de uitvoering van menig project in de knel door de lockdowns welke op ieders pad kwamen. Grenssluitingen die verder ook voor problemen zorgden voor hen die in het begin van het jaar in Nepal vertoefden – en bovendien de reisplannen hinderden van velen, die hun trip naar Nepal uit hebben moeten stellen of zelfs annuleren. Daar staat tegenover dat we handiger zijn geworden met Zoom en zo op een nieuwe manier toch met elkaar hebben kunnen communiceren. Bovendien zijn er diverse projecten tot stand gekomen door samenwerking tussen aangesloten organisaties.

 

Tot onze grote spijt moesten we het jaarlijkse congres afblazen. Vreselijk jammer, want menselijk contact blijft een voorwaarde voor het in standhouden van ons netwerk. Laten we hopen dat we in september 2021 een herkansing krijgen omdat het normale leven zich in de loop van het nieuwe jaar kan/mag herstellen. We mikken nu op 11 september 2021.

 

Het bestuur kende voorts een paar mutaties. Froukje Nijholt en Marieke van Meel zijn uitgetreden. Wij hebben hen hartelijk bedankt voor hun inzet en hopen dat zij desalniettemin betrokken blijven bij het wel en wee van de federatie. Gelukkig zullen Barend Toet en Ram Budhathoki bestuurlijk bijspringen. Dat is mooi want er is nog heel wat te doen… Overigens is uitbreiding van het bestuur met meer leden uiteraard nog altijd onze wens.

 

Zo nadert het beoogde digitale tijdschrift – dat wij Himalaya digizine hebben gedoopt – z’n realisatie in de vorm van een prototype dat in het vroege voorjaar wordt gelanceerd. Dit interactieve internet-platform stelt NFN en haar leden in staat om de onderlinge communicatie en informatievoorziening naar een hoger plan te tillen. Barend gaat zich daar hard voor maken – en zal beslist met alle leden contact opnemen om ervoor te zorgen dat de aanvoer van nieuws en informatie over activiteiten van de leden goed op gang komt. Hierbij is het nuttig/verstandig om binnen elke aangesloten organisatie iemand aan te wijzen die als contactpersoon voor het digizine op gaat treden. Geef zijn/haar naam en emailadres graag zsm door aan Barend (barendtoet@gmail.com).

 

Het voorliggende communicatieplan belooft heel wat. Elke aangesloten organisatie/vereniging krijgt in de nabije toekomst ‘om niet’ de beschikking over een eigen info-blok: met logo, mission statement, beknopte omschrijving van de activiteiten en het werkveld, de samenstelling van het bestuur, het URL van de eigen website en actuele contact- en bank-gegevens. Deze gegevens kunnen direct worden ingevoerd en gewijzigd, en komen terecht in een handzame ‘gele gids’ voor Nepal die voor ieder die dat wil toegankelijk zal zijn.

 

Verder ontsluiten we de mogelijkheid om – wanneer dat opportuun is – updates aan te bieden wanneer er sprake is van nieuwe activiteiten of ander nieuws van de leden dat onder de aandacht gebracht moet worden. Middels deze korte bijdragen – ook wel blogs genoemd - blijven andere NFN-leden en – naar wij verwachten – steeds meer externe lezers kennisnemen van wat onze leden zoal doen in en voor Nepal. Bovendien komt er een activiteitenkalender. Denk aan sponsorlopen, markten, concerten etc. Heb je wat te melden, stuur het Barend.

 

Barend gaat iedereen zeer binnenkort nader informeren over de praktische implementatie van een en ander. Dat doet hij zodra we de exacte werkwijze hebben kortgesloten met de bouwer van de site.

 

NFN werkt aan grotere bekendheid en meer begrip voor Nepal. Hiervoor is informatie nodig aan grote donoren en aan de overheid in beide landen. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 willen we een jaarverslag samenstellen over het werk van alle NFN leden. Wat is er inhoudelijk gedaan en wat is er geïnvesteerd door onze leden. Mooi zou zijn als we ook een vooruitblik naar 2021 zouden kunnen opnemen. Een foto die veel zegt over jullie werk, maakt het geheel af. We kijken uit naar de reacties, die uiteraard ook naar Barend gestuurd kunnen worden.

 

Tot slot, wensen wij elke Nepal-vriend en alle Nepal-vriendelijke organisaties, stichtingen en verenigingen die ons land telt – en dat zijn er nogal wat – een prachtig 2021!

 

Met hartelijke groet,

 

Krijn de Best